Att leva som Shaman idag – vad innebär det?

Varhelst du är, var den platsens själHej fantastiska du!

I början av förra året överraskades jag av ett shamanistiskt uppvaknande. (Vilket jag berättade om här).

Sedan dess har jag försökt ta reda på vad det här egentligen innebär för mig. Provat mig fram, känt efter.

Hur kan det se ut i praktiken att ta på sig rollen som Shaman i vårt samhälle som det ser ut idag?

Jag är långt ifrån färdig med mitt svar än, och kommer nog aldrig att bli det heller. Det är ett arbete i att växa och utvecklas och därmed är allt alltid i förändring. Men eftersom jag vet att många andra har liknande upplevelser just nu kände jag att jag ville dela vad jag kommit fram till hittills, som en inspiration.

Vi lever ju i en era av uppvaknanden.

Väggarna till “andra sidan” blir tunnare allt eftersom vi höjer vår egen energi och medvetenhet.

Även om du inte vaknat upp som vare sig prästinna, healer, Shaman, medium, häxa eller något liknande, så kanske du vaknar upp till en ny medvetenhet om dig själv, till ledarskap av dig själv, dina egna resurser och alla de andra krafter du har tillgång till när du tar kontakt med din egen inre vägledning.

Det första steget i allt uppvaknande handlar om att försöka förstå vad det är som vill uttryckas genom mig, att lära sig mer. (Det andra steget är att våga ta det till sig, men det är ett annat kapitel!).

Så hur ser jag på rollen som Shaman, i mitt fall? Vad är egentligen en Shaman, utifrån mitt perspektiv?

Shamanism handlar om den egna upplevelsen av andlighet, inte om regler

Till att börja med har jag den yttersta respekt för shamanismen och kulturen i de ursprungsbefolkningar från vilka den härstammar. Jag gör inga som helst anspråk på att känna till allt om detta enorma område och vill poängtera att det jag talar om är min helt egna upplevelse.

Vilket i sig rimmar väl med en av grunderna inom shamanismen, nämligen att den handlar om den egna upplevelsen av andlighet.

Den talar inte om “hur det är” för dig eller ställer upp regler att förhålla sig till. Den ber dig att själv uppleva den.

Så här ser jag det:

För mig är Shamanen den som står för kontakten mellan himmel och jord, mellan människa och själ, mellan det materiella och det eteriska.

Shamanen kan vandra mellan världarna (det undermedvetna, vår ”synliga” värld och andevärlden) och hjälpa andra att göra samma sak, för att hämta hem lärdomar, själsbitar och insikter.

Shamanen helar och läker sina egna sår, skuggor och begränsande illusioner och skapar något vacker av dem, vilket sedan speglas ut och skapar skönhet i omvärlden. Hon kan också hjälpa andra att göra samma sak. Hon skapar och vandrar i skönhet.

Det är en roll av tjänande. Shamanen tjänar Moder Jords alla barn, vilket inbegriper både människorna, små såväl som stora, djuren, naturen, jorden, havet, ja, allt som finns. För Shamanen ser en själ i precis allt, ser att allt hänger ihop som en enda stor väv.

Till sin hjälp har Shamanen bland annat elementen, arketyperna, förfädernas visdom, guider, mästare och andra hjälpare, totemdjur, växter och mineraler, förutom sina egna sinnen, verktyg och erfarenhet.

Shamanen är en hamnskiftare, den som kan gå in i och ”bli” någon annan och från den platsen både se saker från ett annat perspektiv och förändra energin för att skapa skönhet i världen. Det var Shamanen man kallade på om regnet uteblivit i en by. Han kunde då bli hela byns ande och skapa harmoni i den, så att regnet kunde återkomma. För om byn inte är i harmoni speglas det i dess omvärld och torka och brist kan uppträda.

På samma sätt kan Shamanen gå in i framtiden, drömma fram en ny dröm och därmed skapa en ny värld (och samtidigt förändra historien).

Idag kan fler och fler göra det som Shamanen förr var den enda som behärskade

Om det förr var enbart Shamanen som kunde göra det här, lever vi nu i en värld där fler och fler kommer lära sig att använda sin skapande kraft på detta sätt, i samarbete med vår inre vägledning och universum.

Vi kommer lära oss hantera vår energi och skapa skönhet och harmoni inom oss som sedan speglas i vår omgivning. Det är så vi tillsammans skapar en ny värld.

Tills vi är där har Shamanen en viktig uppgift som vägvisare och lärare.

Naturligtvis ryms så oändligt mycket mer inom Shaman-rollen, allt får inte plats här. Jag har en sådan oändlig respekt för alla gamla traditioner, erfarenheter, visdom och kunskaper som finns i den här arketypen.

Men skulle jag vara tvungen att uttrycka Shamanens roll i en enda mening skulle det vara:

Shamanen är den som påminner oss om var vi kommer ifrån och vilka vi egentligen, innerst inne, är.

Och det är något som jag gjort i hela mitt liv och som jag sedan jag startade Kreativ Insikt har gjort till mitt yrke.

Nu lägger jag verktyg till verktyg i min verktygslåda, sträng efter sträng på min lyra.

Men kärnan är ändå alltid detta:

Att vara en röst för och våga tala om det som känns sant hela vägen in i hjärtat, in i själen, det som sammanför oss med oss själva, varandra och naturen. Det som berör, det som är viktigt för oss, det som lyfter oss och ger oss kraft och energi. Det som är kärlek, tillit och lust att skapa från själen.

Hur gör jag det då? Och vad av detta kan beröra dig?

Det här är de byggstenar jag känner är grunden för mitt liv som modern Shaman just nu och som jag märker att fler och fler dras till nu när vi är på väg in i Själens era:

1. Service/tjänande/kall

Jag har aldrig sett mitt arbete som något jag gör bara för att tjäna pengar, överleva eller klara mitt uppehälle. Jag ser det som ett tjänande, ett kall, den service jag är här för att ge dem som behöver och vill ta emot den.

Därför stämmer jag hela tiden av med min inre vägledning och mina guider och hjälpare att jag gör det som är till som störst hjälp och nytta. Är jag inte det byter jag spår och följer istället den väg som har mer energi, oavsett vad intellektet/egot säger om det.  

Det här kan försätta mig i situationer som känns väldigt utmanande, men med åren har jag lärt mig att jag alltid är omhändertagen så länge jag kommer från själen (precis som alla är, bara vi vågar tro det). Jag känner tillit till att den väg själen visar mig är den som är bäst både för mig och för dem jag är här för att tjäna.

Att se mig själv som en tjänare gör också att jag är väldigt mån om att se till att jag mår bra och kan hålla min energi hög och klar. För annars ger jag inte den service jag är här för att ge.

Alltså sätter jag hälsosamma gränser, ser till att jag får mina behov mötta, låter bli att vara alla till lags (för då räcker jag till slut inte till för någon!), tar hand om min kropp, arbetar med rätt personer, rätt saker, i rätt miljö osv. (Mer om vad jag gör för att hålla min energi hög kan du läsa här.)

Att komma hit, att förstå att vi alla är här för att “tjäna” – dela våra gåvor med världen, så att både vi och andra mår bra – är något som jag tror kommer landa i fler och fler nu. För mig gör det all skillnad. Perspektivet skiftar från prestation till att göra det jag älskar, från att försöka passa in till att hitta platsen där det jag trivs med passar, från att slå knut på sig själv för att bli omtyckt till att inse sitt eget värde och hitta de människor som uppskattar det.

2. Ritualer, vördnad & energiarbete

Varje dag utför jag ritualer med olika syften. Jag rensar och höjer min egen energi och energin hos de klienter och grupper jag arbetar med.

Jag känner och visar tacksamhet och vördnad för allt levande, för det som händer mig och andra, för allt jag får uppleva, all kärlek jag möter och allt jag lär mig.

Jag kanaliserar budskap och energiöverföringar/transmissioner.

Jag arbetar med min trumma, min skallra och min fjäder, med sång, dans och bön, med örter, kristaller och stenar, med intention, vision och inre guidning, med meditation, visualisering och drömmar, med Moder Jord och alla himlar, kraftdjur och andra djurtotem, hamnskiftande och osynlighetsarbete och mycket mera.

Det handlar om att leva från insikten om både vår inneboende, medfödda storhet – vi är ljusvarelser i en fysisk kropp – och vår samtidiga litenhet som människor.

Vi är både havet och vattendroppen, både trädgårdsmästaren och fröet, både vävaren och väven. Vi är både skapare och de som blir skapade. Det är ingen paradox, vi är både ock.

Det skapar en enorm ödmjukhet inför både mitt uppdrag, själva livet och hela skapelsen. Och det hjälper mig att göra mitt arbete i medveten närvaro, vilket ger mig energi, istället för från intellektet, vilket tar min energi.

Ett exempel är sociala medier. Jag hade länge svårt att förstå mig på dem, tyckte det tog min energi och gav för lite tillbaka. Idag ser jag på det som ett heligt arbete. Jag öppnar ett heligt rum, delar det jag känner mig kallad att dela, tar del av och deltar i det som känns relevant, roligt och ger mig energi, inget annat. Sen stänger jag ned och gör annat.

Att känna tacksamhet inför maten jag äter, skogen jag går i, vännerna och den familj jag har, de utmaningar jag råkar ut för, min verksamhet och så vidare, föder in energi i varje situation jag befinner mig i. Det gör mig medvetet närvarande och skapar mera liv i livet. Det gör det mer spännande, större, mer fyllt med mening och mycket, mycket roligare. (Ja, ofta också svårare, förstås, på en nivå. Men idag har jag verktyg att höja upp den känslan till en högre energi och förstå vad jag ska lära mig så att jag ändå kan ta steget.)

Även det här, att höja energin i vardagen genom tacksamhet och vördnad inför allt levande, tror jag är något som fler och fler känner sig dragna till i den transformativa tid vi lever i. Eftersom fler och fler nu får upplevelser av sin egen och universums storhet, så behöver vi sätt att prata om och handskas med de här stora känslorna.

3. Ständig egen utveckling

En stor del av arbetet handlar om min egen växt. Att bearbeta, läka och släppa egna sår, skuggor, trauman och begränsande tankar så att jag kan höja min egen energi. För det är så vi skapar skönhet inom och utom oss. Att släppa egot och vara och leva från själen, det vill säga kärlek och tillit.

Som Rumi så vackert uttryckte det: “Varhelst du är, var den platsens själ.”

Det är ett arbete som aldrig tar slut, för det finns alltid en nästa nivå. Tack och lov! Jag älskar att utmana mig själv och ständigt fortsätta expandera. Det vill jag aldrig sluta med.

Det här gör att jag emellanåt gör saker som utmanar mig (mitt ego) riktigt ordentligt. Men kommer det från själen så tar jag steget. Hur kan jag annars be dig göra samma sak?

Här ser jag till min stora tacksamhet en enorm vilja till expansion just nu. Äntligen börjar människor förstå hur mycket vi kan påverka världen genom att jobba med oss själva. Allt som sker i vår omvärld är en reflektion av vårt eget inre. Allt vi ser i världen har vi själva skapat. När vi börjar skapa harmoni och fred inom oss, då kommer det också att skapas på jorden. Det är ett stort arbete, men det ger enormt mycket tillbaka och vi är många som medvetet expanderar för vårt eget och allas bästa.

Nu till dig …

Vad känner du är på väg att födas fram eller vakna upp i dig? Finns det något i det jag berättar här som väcker en känsla, en längtan, en glimt av något som är ännu mera du, i dig?

Det betyder inte att du är Shaman (det kan naturligtvis göra det, men måste inte). Det betyder att du har kontakt med din själ, som är i kontakt med det där ännu större som vi alla är en del av, precis som droppen är en del av havet. Och att den här delen av dig vill få bättre kontakt med dig.

Det betyder att den del av dig som är en ljusvarelse, som är här för att uttrycka sin essens i världen, pockar på. Den vill tala med dig, mer än förut. Den vill uttrycka sig, vara du i världen.

Du kommer att komma ihåg fler saker, sånt du har med dig från tidigare existenser.

Du kommer att få nya verktyg och mer information och kunskap från ditt högre jag och kanske även från guider och hjälpare från ”andra sidan”, universum, det kollektivt (o)medvetna eller vad du vill kalla det.

Vi lever i en tid då fler och fler (åter)upptäcker gåvor, kunskaper, insikter och verktyg som vi alla behöver få ta del av.

Vad är du här för att dela med världen?

Låt frågan sjunka in i dig. Försök inte tänka ut ett svar. Låt istället din själ visa dig … en bild, en symbol, en känsla … Följ den … och du är på väg.

Som ”din” Shaman vill jag uppmana dig att följa den stig där du känner mest energi och våga lita på det du får till dig.

Ja, du kan.
Ja, du är med.
Ja, du behövs.

Innerst inne vet du precis vem du är och vad du är här för. Tack för att du vågar utforska den vägen! Du behövs.

Kommentera gärna, vad väcks i dig är du läser det här?

Med så mycket kärlek,
Carolina

Carolina Gårdheim är grundare av Kreativ Insikt, författare & diplomerad coach för kreativa kvinnor med hjärta som vill leda sig själva & andra i Själens era. Anmäl dig gärna till hennes nyhetsbrev för att få inspiration att leva & leda från själen samt skapa ett liv att älska.

Fler relaterade

Dela gärna

Facebook

6 svar

  1. Jag blir uppfylld av ett lugn, en känsla av tröst när jag läser din text. Det känns så rätt och sant. Jag hittade dig i början av 2000-talet och du har hjälpt mig genom åren att vara mig själv och du har hjälpt mig så många gånger att höja min egen energi. Det har känts magiskt. Dina insikter nu känns så rätt. Det känns som en gåva och ett nästa steg för mig, hur eller vad känner jag inte. Tack för allt du gör för världen

    1. Tack, Ulrika, vad fint skrivet. Det går rätt in i hjärtat. Fortsätt följa den känslan så kommer nästa steg bli tydligare och tydligare. Varmt lycka till! ♥ Carolina

  2. Jag har alltid varit spirituellt medveten men prioriterat mig och koncentrerat mig på alla ”måsten”. Räkningar är viktigare än tomtar,troll och magi. Jag har alltid känt att jag inte gör det jag borde. Prylar gör mig inte glad. Det mesta känns meningslöst. Men de senaste 3 månaderna så har mycket hänt och jag har äntligen accepterat mina förmågor. Att jag känner energier omkring mig och jag påverkar energierna och folk omkring mig. Nu är jag omättligt intresserad av att lära mig mer. Jag har hittat min väg. Jag känner vad jag vill göra. Jag vet vad jag behöver göra. Men ta ta steget ut i det okända är tufft mot mitt starka konsekvenstänk. Jag läste denna blogg (och länkarna till tidigare bloggar) och rös hela tiden för allt var så självklart naturligt.

    Lev väl!
    Johan

    1. Hej Johan! Vad glad jag blir att höra att du börjat nosa på dina förmågor och söka reda på vad som känns sant för dig. Det är ju det livet handlar om! Underbart. Tack för att du berättar och tack för återkopplingen, glad att det går in i hjärtat. ♥ Carolina

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *