Blogg

4 kapaciteter du behöver utveckla för att bli en medveten ledare i vår tid

Hej fantastiska du!

När jag läste sista året på Handelshögskolan i Stockholm gick jag en inriktning som handlade om ledarskap.

På den tiden pratade man, som jag minns det, nästan enbart om hur företaget var organiserat, om budgetprocesser och produktionslinjer och möjligen lite om det som kallades Human Resources, men ingenting om vad det skulle innebära för mig som människa att vara en ledare. Vad som skulle krävas av mig och om och i så fall hur jag skulle kunna påverka min egen kapacitet att vara en god ledare.

Naturligtvis har det hänt mycket sedan dess. Men fortfarande ser jag stora luckor på det här viktiga området.

Som jag ser det behöver en medveten ledare utveckla sin kapacitet inom fyra olika områden.

De två första är de vi har fokuserat mest på hittills, därför kan mycket om och oftast är väldigt duktiga på.

Det första området handlar om din fysiska kapacitet.

Att ta hand om kroppen, se till att du får det du behöver för att må bra och orka prestera på topp under längre tider, något som ofta behövs när du har en ledande roll av något slag.

Vi vet alla hur viktig den här biten är. Många är väldigt duktiga på att äta näringsriktigt, se till att sova bra och att röra på sig, även om många också kämpar med att lyckas (vilket i sin tur hänger ihop med hur bra vi utvecklat de övriga kapaciteterna).

Poängen är att det här kan vi redan väldigt mycket om, och ny kunskap kommer till hela tiden, för det är dessutom ett område som det forskas enormt mycket på.

Det andra området handlar om din mentala kapacitet.

Även om det här finns mycket kvar att utforska, så är vi ändå oftast drillade ganska ordentligt i hur vi kan använda vårt intellekt på bästa sätt sedan barnsben, genom hela skolsystemet och de utbildningar vi går.

Det är även ett hett ämne på arbetsplatserna och i alla ledarskapsutbildningar, eftersom den mentala energin är den som till stor del styr i våra organisationer idag, den kapacitet som det är allra störst fokus på.

Naturligtvis finns det fortfarande mer att lära om hur vi kan utnyttja vår hjärna ännu bättre och därmed utöka vår mentala kapacitet. Men det här är ändå ett område som de flesta ledare redan arbetat mycket med under hela sitt yrkesliv.

Där vi behöver förbättra oss är på följande områden:

Det första handlar om din emotionella kapacitet.

Alltså hur du handskas med dina känslor och reaktioner, dina skuggor, gamla mönster och beteenden som ofta är nedärvda i dna:t sedan generationer, vilket påverkar hur du interagerar med andra människor. Och därmed vilka resultat du uppnår som ledare.

Hur navigerar du alla dessa känslor så att de kan hjälpa dig istället för stjälpa dig? Hur kan du lära dig att välja din reaktion från tillit istället för att reagera instinktivt, vilket oftast innebär från rädsla?

Ja, det har hänt en hel del på det här området under de senaste tjugo-trettio åren, men det finns väldigt mycket kvar att göra.

Särskilt när vi lägger till förståelsen för hur mycket vi, genom våra känslor som skapar vår energi, påverkar vår omvärld genom vårt skapande medvetande.

Det andra området, som det sällan eller aldrig pratas om i organisationer och företag, är din andliga kapacitet.

Det handlar framför allt om förmågan att kommunicera med din inre vägledning, din kontakt med universums fullständiga intelligens.

För vi har alla en navelsträng till fältet av oändlig potential, där vi i varje ögonblick (om vi har tränat upp den kapaciteten) kan hämta in information, kunskap och lösningar anpassade efter den specifika situation vi är i.

Det här är en till stora delar bortglömd och, av okunskap, tystad kompetens. Detta trots att om du frågar ledare hur ofta de använder sin intuition för att ta viktiga beslut, svarar de flesta “dagligen”.

Det betraktas till och med som oprofessionellt att lyssna till denna inre vetskap. Varför? Naturligtvis för att så få har tränat upp sin andliga kapacitet, så att de inte har en klar kanal och antingen inte ens hör sin inre vägledning eller, om de hör den, inte vågar lita på den. Inte så konstigt att man då ifrågasätter den!

Men det här är en kapacitet som vi kan träna upp. Självklart! Precis som alla andra saker vi kan lära oss.

Du kanske redan använder din andliga kapacitet utan att du tänker på det?

Det kan till exempel hända när du skriver, talar, medlar, förhandlar, coachar, forskar eller utvecklar. Det är när du efteråt säger saker som:

– Gjorde/sa/skrev jag verkligen det där? Det var ju genialt … Var kom det ifrån? Jag borde inte ha kunnat göra/veta det??

I den andliga kapaciteten ligger också förmågan att lyfta en diskussion, en situation, ett problem eller en utmaning till en högre nivå för att hitta nya lösningar som är bra för alla.

Jag menar inte enbart att lyfta den från den fysiska nivån till den intellektuella eller den emotionella nivån, utan ännu högre, till den själsliga eller andliga nivån. Där, där vi går helt “utanför boxen” och ser på det som händer från ett perspektiv där vi hittar lösningar vi aldrig tidigare haft tillgång till.

I den andliga kapaciteten lägger jag också till exempel kapaciteten att se alla som delar av ett och samma, att utgå från helhetsparadigmet, att leva från ett högre syfte, att skapa från visionen som om vi redan var där, och mycket mer som vi ännu bara skrapat på ytan på.

I arbetet med att utveckla sin emotionella och sin andliga kapacitet ligger alla de frågor som är så viktiga för en medveten ledare i vår tid:

 • Förmågan att veta vad av allt vi får till oss som är verkligt viktigt, och vad som är oviktigt.
 • Modet och villigheten att stå upp för det som är verkligt viktigt.
 • Styrkan att fortsätta tro på sig själv och sin sanning även när man möter motgångar.
 • Förmågan att bemöta både sig själv och andra med den respekt som skapar lösningar, kreativitet och starkare samhällen.
 • Kapaciteten att hålla flera saker i huvudet samtidigt och att kunna se människor som komplexa varelser som kan vara både ock, inte bara antingen eller.
 • Kapaciteten att klara av att leva i ovisshet och otydlighet och ändå behålla sin tillit och trygghet.
 • Förmågan att höja diskussionen till den högre nivå där vi kan bli genuint kreativa och hitta nya lösningar som gynnar alla inblandade.

Och mycket mer!

En ledare som har utvecklat sin emotionella och andliga kapacitet är ingen kappvändare, ingen populist, handlar inte för enbart egen vinning, skor sig inte på andra, vänder inte ryggen till dem hon är satt att leda, ljuger inte, undanhåller inte viktig information, väjer inte för svåra diskussioner eller beslut och flyr inte när det hettar till.

Det här är vital kompetens. Och den behövs. Nu.

Jag ser många kvinnor (och ja, även män, men jag känner mig ju kallad att jobba just med kvinnor), som börjar utveckla de här kapaciteterna nu och det gläder mig.

Men jag ser också att de inte alltid upplever någon större förståelse för vikten av detta arbete i sina organisationer. 

I min värld måste vi börja utveckla den här typen av kapacitet och kompetens för att alls, på ett vettigt sätt, kunna handskas med den värld vi lever i och håller på att bygga upp idag.

Vi måste gå från att bara vara medvetna om att rädsla föder rädsla, att våld föder våld, att energi följer energi, till att också faktiskt agera annorlunda och utifrån denna kunskap. 

Jag kallar det för ett medvetet energiledarskap.

Vi måste lära oss att börja agera från tillit och kärlek i varje ögonblick, så att vi inte göder en negativ spiral.

Det börjar med oss själva, i detta nu, i det val du har framför näsan just precis nu: Vad väljer du? Rädsla eller tillit? Omedveten reaktion eller emotionell mognad? Offerskap eller självledarskap och skaparkraft?

Vi har redan kommit en bra bit på väg. Och det finns så mycket mer att göra!

Därför skulle jag vilja uppmuntra och stötta de här medvetna kvinnliga ledarna, på alla nivåer och platser i samhället. Jag skulle vilja skapa en stödjande struktur, som hjälper dem att mötas och få samtala med andra i samma situation.

När de inte längre känner sig ensamma och motarbetade, utan inser att det finns många, många fler som tänker som de, så kan de fortsätta vara det medvetna ljuset i sina respektive organisationer och driva på en förändring mot ett mer medvetet ledarskap inifrån.

För det behövs!

Det här drömmer jag om, och det börjar jag aktivt arbeta för nu.

En medveten ledare i Själens era …

 • Har god fysisk kapacitet. Hon tar väl hand om sin kropp, för då mår hon bra och kan ta bättre beslut, och hon vet dessutom att kroppen är kanalen till den oändliga intelligens som i varje ögonblick hjälper henne att göra det jobb hon kom hit för på bästa sätt.
 • Har god mental kapacitet. Hon är väl tränad i att intellektuellt analysera och värdera information, data, kunskap och erfarenhet, samt i hur hennes hjärna fungerar. För hon vet att den är ett fantastiskt verktyg hon fått för att kunna sköta sitt arbete så bra som möjligt (men hon vet också att det inte är med hjärnan hon ska ta de slutgiltiga besluten – den är inte styrelseordförande, bara VD!).
 • Har god emotionell kapacitet. Hon har arbetat länge och medvetet med sin historia, sina mönster och sitt beteende, för att kunna transformera sitt mörker till ljus. Idag kan hon välja sina reaktioner och behöver inte bli triggad eller agera från ego och rädslor. Hon vet att hennes energi är skapande, lyfter andra och därför är en viktig del av hennes ledarskap.
 • Har god andlig kapacitet. Hon ser allt som en del av ett större sammanhang, står i ständig kontakt med sin inre vägledning, litar på, arbetar för och vägleds av ett högre syfte, en större intelligens, vilket gör att hon alltid är trygg i sig själv, har bra stöd, tar beslut för allas högsta bästa och kan leda från en plats av fullständig tillit och kärlek. 

Är det du? Eller någon du vill bli?

I så fall hoppas jag få se dig i Queen Power framöver. Håll utkik i nyhetsbrevet så får du veta när vi sätter igång!

Med kärlek & tillit,
Carolina

Carolina Gårdheim är andlig barnmorska för medvetna ledare i Själens era. Anmäl dig gärna till hennes nyhetsbrev för att få inspiration att leva & leda från själen samt skapa ett liv att älska.

Fler relaterade

Dela gärna

Facebook

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *