Blogg

Det är dags att drömma en ny dröm – är du en av föregångarna in i den nya tiden? (del 5 av 5)

Hej fantastiska du!

På randen av evolutionen är det stökigt. Vi känner alla av det. Men så är det att leva i en era av transformation. Detta skifte vi står inför nu när vi går från Egots till Själens era är radikalt – ett av de största stegen i mänsklighetens historia – så det är inte konstigt att vi känner av det på alla fronter. 

Som alla arketypiska hjältesagor har även mänsklighetens historia tre faser: Den första var ”Edens lustgård”, när vi fortfarande var ett med naturen/alltet. Den andra när vår hjärna utvecklade förmågan till självreflektion och vi började se oss som separerade från varandra och från vår gemensamma källa. I den tredje fasen är vi nu på väg att återupptäcka att vi faktiskt alla är en del av universums enorma intelligens, att vi har tillgång till det här fältet av oändlig potential och att vi är kraftfulla skapare av vår egen verklighet. 

I de tidigare artiklarna i den här serien har jag berättat om hur du kan kliva in i ledarskap i den här speciella tiden genom att utveckla din förmåga att följa din inre vägledning så att du kan bli en medveten positiv kraft i den här transformationen.

Men vad är det egentligen som väntar?

Vart är vi på väg?

Kan vi ens ana hur nästa steg i mänsklighetens historia kommer att se ut? Det är självklart omöjligt att förutspå exakt vad som kommer ske framöver eftersom en transformation per definition leder till något som vi aldrig tidigare sett. När jag ber mina guider att ge oss åtminstone några glimtar av den framtid vi är på väg mot är det här en del av det jag får beskrivet för mig (och observera att det här är tolkat genom min erfarenhet – hur det faktiskt kommer bli har vi idag förmodligen inte ännu ens ord för att beskriva):

Helhetsparadigmet slår igenom

Vi går från att bära på ett kollektivt sår som säger att det är något fel på oss, att vi inte räcker till som vi är, till att förstå att vi alla är hela och perfekta precis som vi är för just det som var och en av oss är här för att göra.

Denna insikt föregås av det enorma arbete som sker just nu med att hela de kollektiva trauman från historiens övergrepp som lever kvar i vårt dna och fortfarande fortgår världen över. All diskriminering, alla fördomar, alla övergrepp bottnar i detta sår, som kommer ta lång tid att hela – men det kommer gå. När det sker kommer precis allt i vår värld att förändras eftersom det förändrar hela grunden för hur vi ser på oss själva och världen. 

Tänk själv: Om du visste att du var hel och perfekt för det du kom hit för att göra och vara – vad skulle det göra för skillnad i ditt liv? I ditt arbetsliv? I dina relationer? I din syn på dig själv, din kropp och dina möjligheter?

Enhet i stället för separation

Vi går från att se oss själva som ensamma individer, separerade från varandra och från naturen och universum i övrigt, till att inse hur enormt sammankopplade vi är – att vi egentligen är droppar i samma hav av intelligent liv. 

Den här insikten säger att det jag gör mot mig själv gör jag samtidigt mot dig – och det jag gör mot dig gör jag samtidigt mot mig själv, för vi är alla ett och samma. Det förändrar alla relationer och all samverkan mellan människor och allt annat levande.

Tillitsrevolutionen påbörjas

Under Egots era har vi styrts av rädslor. Det har varit så naturligt att många inte ens är medvetna om det – rädsla för att inte få vara med, bli utskrattad, bli ensam, inte överleva. Ledare har använt hot för att manipulera oss. Företag har utnyttjat våra rädslor för att få oss att köpa deras produkter. I relationer har rädsla gjort att vi stannat kvar, även om det inte varit hälsosamt. 

När vi nu helas från sår och trauman, när vi inte längre är rädda för att bli ensamma, utanför eller dö, eftersom vi är en evig del av alltet, inser vi att det är kärlek som ska vara bränslet för våra handlingar. Vi går från brist (=rädsla) till överflöd (=tillit). Vad gör det för skillnad? Allt.

Människors lika värde i praktiken

När vi förstår att vi alla egentligen är ljusvarelser som har valt att komma till jorden för att uppleva hur det är att leva i tid och rum i en fysisk kropp inser vi också att alla människor har lika stort värde. Att varenda person, oavsett hennes uppgift, bidrar med något värdefullt. 

När vi inte längre känner oss underlägsna, mindre än eller otillräckliga och när vi lever i tillit (=överflöd) försvinner anledningen till krig och motsättningar helt och vi kan börja leva i frid och fred.

Vår inre vägledning uppgraderas och stressen försvinner

När vi förstår att vi är här av en anledning och genom själens kontakt med universums oändliga intelligens har hjälp på vägen återtar känslorna och vår inre vägledning sin rättmätiga ställning som budbärare och beslutsfattare. I kombination med att vi börjar leva från tillit skapar detta en högre livskvalitet, där vi ta en dag i taget och njuter av livet. Vi skapar balans inom oss och stress och sjukdomar försvinner.

Var och en på rätt plats, alla gör sin grej

Genom sin inre vägledning får vi tydligare information om våra uppdrag. Alla gör sin grej, det vill säga bidrar till det gemensamma med det som just de är bäst på och älskar att göra. När vi älskar det vi gör slutar vi se på arbete som ett ”nödvändigt ont” som görs för pengar och överlevnad, istället bidrar alla bara efter förmåga till det gemensamma.

Chakrasystemet transformeras

I och med att rädslor försvinner ur vårt dna kommer vårt energisystem, chakrasystemet, också omstöpas. Vår vilja och vårt hjärta kommer inte längre vara separerat och det kommer inte vara möjligt att gå emot sig själv och sin inre sanning, att välja något som står i strid med det som är bäst för oss och därmed även andra.

Vi blir självständiga individer med nära, oberoende relationer

När vi inte längre bär på rädslan för otillräcklighet utan ser och inser vår egen och andras storhet förändras våra relationer. Från att bestå av mängder av klibbiga trådar med undermening (”lämna mig inte”, ”jag klarar mig inte utan dig”, ”gör mig hel”, ”ge mig kärlek” osv) som hakar i varandras sår blir vi hela människor som väljer relationer utifrån kärlek. Vi skapar nära relationer där vi inte är beroende av varandra, utan enbart finner glädje i varandras sällskap.  

I och med detta tar vi också klivet in i ledarskap i våra egna liv och blir den självständiga och goda Regenten i vårt rike. Vi går från reaktion – att agera från våra sår – till emotionell mognad – att agera från kärlek och tillit, där vi medvetet väljer hur vi reagerar på det som sker utifrån vad som är bäst för alla, inklusive jorden.

Energi-ledarskap

En av de allra största insikterna som nu faller på plats är att allt i grunden är energi och att vi med denna energi, dessa vibrationer och frekvenser som vi och allt omkring oss består av, påverkar varandra i mycket större grad än vi tidigare har förstått. Förståelsen för hur allt hänger ihop, den sanna orsak och verkan som vi inte tidigare förstått, förändrar precis allt i hur vi lever och skapar, håller oss friska, agerar, samverkar och hur vi över huvud taget förhåller oss till varandra, till djur och natur och själva livet.  

På väg dit kommer vi få lära oss många nya färdigheter, som att hålla en hög, helande energi, sätta en skapande intention, skapa fred, rensa energi, manifestera direkt från tanke till fysisk form, skapa balans (=hälsa) i våra kroppar, förflytta oss till andra platser än där vår fysiska kropp befinner sig, kommunicera med allt levande ögonblickligen oavsett avstånd och mycket mera. Vi har bara sett början ännu!

Den skapande principen skapar balans mellan den feminina och den maskulina energin

Den skapande principen, berättar mina guider som är här för att stärka den, är den tidigare feminina energin som låter det som vill skapas igenom oss skapas utan ansträngning, med stöd av den tidigare maskulina energin, som utgör ramen och tryggheten, inifrån vilken skapandet kan ske på bästa sätt. När de här två krafterna samverkar kommer vi kunna skapa allt vi önskar oss enbart genom att låta energin flöda genom oss.

Integritet, autenticitet & transparens blir självklart

Insikten om att allt är energi och den framväxande situationen att alla arbetar och lever som självständiga varelser utifrån sin egen inre vägledning gör att integritet, autenticitet och transparens – egenskaper vi idag längtar efter hos ledare och därmed oss själva – blir självklarheter. Vi har inte längre olika roller vi går in i, utan är hela tiden oss själva. Vi har inte längre något att gömma undan, vi har inte längre något vi skäms för och vi har inte heller något vi behöver hålla på för att ingen annan ska få tag i det, eftersom vi inte längre lever i brist (=rädsla) utan i överflöd (=tillit). Allt och alla är som en öppen bok för varandra.

Ett helt nytt ledarskap växer fram

I naturen ordnar sig allt automatiskt efter den mest intelligenta lösningen. Människan har varit undantaget från den regeln, eftersom vi på grund av våra skuggor, sår och rädslor inte kunnat höra vår inre vägledning (den organiserande kraften).

Så när vi släpper dessa rädslor kommer det naturligt leda fram till ett helt nytt sätt att organisera oss och en helt ny typ av ledarskap. Det är varken patriarkat eller matriarkat, varken demokrati eller diktatur, varken socialism eller marknadsekonomi. På samma sätt som att alla människor kommer fullfölja sitt syfte, göra sin grej och bidra med sina unika talanger och gåvor till det gemensamma, kommer de som har goda ledaregenskaper, kompetens och kapacitet att hantera större ansvar att naturligt inta rollerna som ledare. Dessa ledare är mästare i att lyssna och känna in gruppen och sedan agera från detta, tolkat genom den egna erfarenheten samtidigt som det kommuniceras till samhället. Dessa ledare agerar som kommunicerande kärl som leder utifrån gruppens vilja. Deras auktoritet ges av gruppen, utifrån ömsesidig tillit.

På väg mot nästa steg i mänsklighetens historia: Homo Luminus?

På sikt verkar det som om vi kommer utvecklas till en helt ny människosort, Homo Luminus – ljusmänniskan, som är medveten om att hon är en del av och samtidigt skapare av allt som är. 

Allt det här är som sagt en vision vi bara kan fantisera om, men jag tycker det är en fantastisk vision att arbeta emot. En framtid utan rädsla, utan separation, utan krig. En framtid med tillit, kärlek och kreativitet. Jag är övertygad om att vi är på rätt väg, även om det ibland kan vara svårt att urskilja. Men under ytan händer det massor nu, massor … 

Känns det här sant för dig?

Eller har du en annan vision? I så fall, hur ser den ut? Och vad kan du göra idag för att sprida hopp om att något nytt är på väg att födas fram, att vi nu står i en unik position att tillsammans ”drömma en ny dröm”, som shamanerna säger, och därigenom skapa en ny, ännu bättre värld för oss alla?

Är du en av dem som är redo att gå före och leda oss dit? Det behöver inte vara komplicerat. Bara genom att lyssna till och följa din inre vägledning, se och agera från din egen och andras helhet och storhet och välja utifrån kärlek och tillit istället för från rädsla så är du redan på god väg att bli en ledare i Själens era. 

Tack för att du finns! Du behövs.

Med kärlek,
Carolina 

Carolina Gårdheim är andlig barnmorska för medvetna ledare i Själens era. Anmäl dig gärna till hennes nyhetsbrev för att få inspiration att leva & leda från själen samt skapa ett liv att älska.

Detta är femte artikeln av fem i artikelserien ”Från Egots till Själens era – ledarskap i en transformerande tid”, där Carolina Gårdheim inspirerar om vilka möjligheter som öppnar sig för dig som vill kliva in i ledarskap, i ditt eget liv och för andra, i den speciella tid vi lever i nu. Artiklarna publicerades i tidningen Inspire under 2018-2019.

Fler relaterade

Dela gärna

Facebook

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *