ADHD: Min berättelse om utmaningar och triumfer

ADHD-tavla

Inledning ADHD:

Mitt liv har förändrats för alltid sedan jag fick min ADHD-diagnos. Plötsligt följde jag inte längre samma banade väg som de flesta. Denna berättelse är en djupdykning i min personliga resa – fylld med utmaningar, självupptäckt och triumfer – där ADHD blev en del av mitt livs utmaningar. Följ med mig genom mina tankar och känslor som jag har navigerat genom, och hur jag har lärt mig att omfamna min ADHD och använda dess kraft till min fördel.

Den oförstådda världen

För mig började allt som en märklig resa genom en värld där ord som ”ouppmärksamhet” och ”hyperaktivitet” var främmande. Skolans bänkar blev en plats av förvirring och frustration. Jag kände mig som en fisk som simmar mot strömmen utan att förstå varför. Det var först när jag sökte professionell hjälp som pusselbitarna började falla på plats, och jag insåg att jag bar på ett osynligt bagage som kallas ADHD.

Att stöta på väggar

Efter diagnosen möttes jag av ett nytt set av utmaningar. Att förklara för andra vad ADHD faktiskt innebar var som att kasta mig in i en snårig skog av missuppfattningar. Vänskaper och relationer prövades, och jag kämpade med självacceptans. Varför var jag annorlunda, och hur skulle jag hitta min plats i en värld som verkade vara designad för dem med en annan slags hjärna?

Resan mot självacceptans

Efter många tårar och självsökande insåg jag att min ADHD inte var en svaghet, utan snarare en unik del av vem jag var. Genom terapi och självreflektion lärde jag mig att omfamna mina styrkor och acceptera mina utmaningar. Varje dag var en ny möjlighet att utforska och förstå mig själv på djupet.

ADHD som superkraft

Med tiden insåg jag att min ADHD var som en superkraft. Min kreativitet och förmåga att tänka utanför boxen blev mina bästa allierade. Istället för att känna mig begränsad började jag se min ADHD som en gåva, något som skiljde mig från mängden på ett positivt sätt. Genom att utnyttja mina unika egenskaper fann jag nya vägar till framgång.

Att hitta balans

Att leva med diagnosen handlar om att hitta en balans. Jag lärde mig strategier för att hantera min tid och organisera mitt liv på ett sätt som fungerade för mig. Meditation och mindfulness blev mina verktyg för att lugna den storm av tankar som ibland svepte genom mitt huvud. Genom att skapa en balanserad livsstil lärde jag mig att trivas i både arbete och vardag.

Framtiden med ADHD

Min resa med ADHD har varit fylld med prövningar, men också med segrar. Jag har insett att det är möjligt att inte bara överleva utan att också blomstra med ADHD. Genom att dela min berättelse hoppas jag att sprida medvetenhet och bryta ner stigman kring denna störning. ADHD är en del av mig, och jag är redo att omfamna framtidens möjligheter, utmaningar och allt däremellan.

PS. Jag tror inte att adhd är en funktionsnedsättning, tvärtom. Så tror jag det är en personlighetstyp som vi behöver i samhället. Jag tror dessutom att människor med adhd behövs ännu mer i framtiden. Många vittnar om att det sker en energihöjning på jorden just nu. Vi är på väg in i ett nytt paradigm, där vi behöver kunna känna av energier, för det är genom energier vi skapar vår värld. Högkänsliga människor har den förmågan. I det skapandet kommer vi dessutom behöva vara både kreativa och ha drivkraft nog för att kunna skapa våra jobb och den nya värld vi vill se. Jag tror att det föds fler och fler barn med adhd just för att vi kommer behöva den kompetensen i den nya värld som växer fram nu.

Fördjupa dig mer hos Riksförbundet Attention

Comments are closed.