Vi sparar på miljön efter bästa förmåga

Vi på Kreativ Insikt vill bidra till en bättre värld bland annat genom att vara rädda om miljön. I alla aktiviteter vi genomför (inkl inköp av produkter och tjänster) är vår intention att göra så liten miljöpåverkan som möjligt.

Till exempel:

  • Våra interna möten sköts via video-konferenssamtal, telefon eller chatt.
  • Vi är sedan början på 2000-talet delägare i ett vindkraftverk på södra Öland som förser vårt kontor, och vår bostad, med el.
  • Vi åker hellre med gemensamma transportmedel än med fossil-driven bil.
  • Vår företagsbil drivs till 100% av el.
  • Både på kontoret och i vårt hem väljer vi att källsortera enligt de möjligheter som kommunen ger.
  • På våra retreater beställer vi mat som ger så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. T ex hellre vegetariskt istället för kött.
  • För de flygresor vi gör för att kunna sköta vårt företag väljer vi att klimatkompensera. Klimatkompensationen gör vi med hjälp av https://klimatkompensera.se/

Etisk uppförandekod för våra underleverantörer

Kreativ Insikt strävar efter att vara en god arbetsgivare och samhällsmedborgare. Vi vill att alla anställda ska ha goda arbetsförhållanden, att ingen förnekas sina grundläggande mänskliga rättigheter eller lider fysisk eller psykisk skada. Vi vill sälja produkter som inte ger avkall på vare sig produktkrav, etik eller miljö.

Som ett led i detta arbete ber vi våra underleverantörer att skriva under vår etiska uppförandekod, Supplier Code of Conduct, där de garanterar att de arbetar så miljövänligt och etiskt som möjligt och till exempel inte använder barnarbetare.

Kreativ Insikt förväntar sig att leverantörer respekterar principerna i uppförandekoden och att de genomför den i sin egen verksamhet samt även hos sina egna underleverantörer.

Vår uppförandekod på svenska >

Vår Supplier Code of Conduct på engelska >

Anmäl dig till mina inspirationsutskick och få e-boken “Guide för känsliga kanaler – Så uppgraderar du dina Må bra-rutiner i Corona-tider!”